Zeitgeist-liikkeen perehdytysvideo
Ajan Henki
Zeitgeist: Moving Forward
Where are we Going luento
Social Pathology
Katso Zeitgeist Addendum
Kuka on Peter Joseph?

Perehdytysopas
 

Usein kysytyt kysymykset

Tässä on kysymyksiä ja vastauksia liittyen liikkeemme toimintaan ja keskeisiin asioihin. Klikkaa haluamaasi kysymystä ja vastaus ilmestyy.

Zeitgeist-liike on avoin maailmanlaajuinen kansanliike, joka pyrkii jakamaan tietoutta nykyjärjestelmän epäkohdista ja mahdollisista vaihtoehdoista. Siinä on jo satoja tuhansia jäseniä, jotka tekevät yhteistyötä yhteisen hyvän vuoksi, ilman rahallista korvausta.


Amerikkalainen elokuvataiteilija Peter Joseph teki internet-elokuvan Zeitgeist:Addendum, jonka pohjalta hän aloitti Zeitgeist-liikkeen. Zeitgeist-liike syntyi siihen tarpeeseen, että jo moni ymmärsi asioiden olevan pielessä, mutta ei tiennyt, mitä nykyjärjestelmän korjaamiseksi voisi tehdä.

Zeitgeist-liike tuo yhteen ihmiset, jotka haluavat rakentaa parempaa maailmaa. Sen kautta ihmiset oppivat uudenlaisen arvomaailman, jossa yhteistyö korvaa kilpailun, avoin jakaminen tiedon ja muiden resurssien panttaamisen.


Liike jakaa faktapohjaista tietoa keskeisistä asioistaan, jotka liittyvät niin sanottuun resurssipohjaiseen järjestelmään:

  • Rahajärjestelmä: Velkaan perustuva rahajärjestelmä on yhteiskunnallisesti halvaannuttava ja luo instituutioita, jotka mieluummin pyrkivät säilyttämään nykyisen järjestelmän kuin luomaan uutta. Rahasta (tai sen puutteesta) on tullut kehityksen hidaste, ei sitä ajava voima.
  • Omistaminen: Mainosalan kiihdyttämä halu omistaa johtaa resurssien tuhlaamiseen ja tavarat alkavat omistaa omistajansa. Jakamalla materiaalista hyvinvointia voidaan levittää useammalle ihmiselle tuhlaten vähemmän luonnonvaroja.
  • Automaatio: Tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen automatisoimalla on yhteiskunnallisesti vastuullista heti, jos ihmisen toimeentulo ei riipu siitä, että hänen on pakko tehdä työtä.
  • Tekoäly: Koneet pystyvät käsittelemään enemmän tietoa ja olemaan objektiivisia, toisin kuin ihmiset. Kunhan koneille ei ohjelmoida itsepuolustusmekanismia, niin niitä voidaan käyttää ihmiskunnan hyväksi.
  • Tieteellinen menetelmä: Tieteellinen lähestymistapa (havainnointi, testaus, toistettavuus, arviointi, lähdeaineiston jakaminen) on todistettavasti toimiva malli yhteiskunnan kehittämiseen.
  • Teknologinen yhdenmukaistaminen: Maapallon resurssien kartoitus ja valvonta on ensiarvoisen tärkeää mikäli yhteiskuntaa halutaan ylläpitää ja kehittää sen kantokyvyn rajoissa ja vastata ihmisten tarpeisiin sekä globaalisti että paikallisesti.
  • Kestävä järjestelmäsuunnittelu: Systeemiteorian avulla voidaan luoda kestävän kaupungin malli, jota voidaan soveltaa laajemmassa mittakaavassa koko maailman kehittämiseksi kohti omavaraisuutta.

Kaikki edellä mainitut ajatukset liittyvät resurssipohjaiseen järjestelmään, joka voisi korvata olemassaolevan heikosti toimivan yhteiskuntamallin. Se perustuu sille ajatukselle, että maailman luonnonvarat ymmärretään kaikkien ihmisten yhteisenä perintönä ja maapallo kaikkien kotina. Resurssipohjaisessa järjestelmässä perustoimeentulo turvataan kaikille automaation avulla, ja työn rooli muuttuu pakkopullasta vapaaehtoiseen osallistumiseen ja sen tarkoitus järjestelmän säilyttämisestä yhteiskunnan kehittämiseen.

Zeitgeist-liike toimii läheisessä yhteistyössä etenkin Venus Projectin ja muiden samanhenkisten organisaatioiden kanssa ja ammentaa jatkuvasti uutta ajattelua jäsenistöltään. Resurssipohjainen järjestelmä ei ole jokin utopia - staattinen unelmatila tulevaisuudessa - vaan tieteelliseen metodiin perustuva prosessi, jonka kautta parempaa maailmaa voidaan alkaa luomaan jo tänään.

Katso myös Jacque Frescon vastaukset Venus Projectiin liittyen.

Kaikki tähän mennessä esitellyt ismit - kapitalismi, fasismi, kommunismi, sosialismi jne - ovat olleet teollisen yhteiskunnan tuotetta. Niissä kaikissa on ollut jonkinlainen rahan ja vallan keskittymä, jolla ihmisiä on kontrolloitu.

Emme elä enää teollisessa yhteiskunnassa, vaan olemme siirtyneet tiedon aikakauteen, jossa vanhat opit eivät enää toimi. Teknologisen kehityksen myötä voimme siirtyä pois keinotekoisesta niukkuus-ajattelusta ja varmistaa kaikille perustoimeentulon, ottaen samalla huomioon maapallon kantokyvyn rajat.

Kapitalismi on eri asia kuin ns. "vapaa markkinatalous". Kapitalismi on teoreettinen konsepti täydellisestä kilpailusta, jota ei ole laitettu käytäntöön missään. Markkinatalous perustuu kyllä kilpailulle, mutta siinä resurssit kasautuvat niille, joilla niitä jo on.


Zeitgeist on avoin kansanliike. Sillä ei ole omistajia, johtajia tai turhaa byrokratiaa. Toiminta on organisoitunut paikallistasolla, kansallisella tasolla, alueellisesti ja globaalisti lähinnä Z-päivän osalta. Muuten toiminta on organisoitu tiimeihin ja projekteihin, joihin kuka tahansa kiinnostunut voi ottaa osaa, kansallisuuteen tai sijaintiin katsomatta.


Salaliitto on kahden tai useamman henkilön salainen sopimus jonkin rikollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Zeitgeist-liikkeessä on jo satoja tuhansia jäseniä, mutta ei mitään rikollista tai salaista. Kaikki kommunikaatio on avointa ja läpinäkyvää. Kuka tahansa voi tulla mukaan.

Kuka tahansa, joka ymmärtää mistä liikkeessä on kyse ja haluaa antaa panoksensa paremman maailman rakentamiseen.

Autat eniten kun ymmärrät, että muutos lähtee jokaisesta itsestään. Sinun oma oppiminen ja kehittyminen on siis tärkeintä. Parhaiten tämä onnistuu tulemalla mukaan Z-liikkeen eri vuorovaikutuskanaville (ks. alla) ja ottamalla osaa käytännön järjestelyihin.

Tässä vaiheessa Z-liike keskittyy lähinnä perusasioihin eli toimintojen virtaviivaistamiseen, tiedottamiseen ja uusien jäsenien mukaan tuomiseen.

Z-päivä on 13. maaliskuuta ympäri maailman. Z-päivän tapahtumia voi järjestää kuka tahansa. Siihen ohjeet löytyy kansainväliseltä Zday2010.org sivulta, johon toivomme kaikkien myös ilmoittavan tapahtumansa. Olisi myös hyvä, että hakisit apua käytännönjärjestelyihin Z-liikkeen aktiiveilta, että tilaisuudesta syntyy paras mahdollinen kokemus kaikille osallistujille.


Vuorovaikutuskeinoja on olemassa useita:


Katso nämä videot:
Zeitgeist: Addendum Peter Josephin kuuluisa dokumenttielokuva, jonka myötä liike perustettiin.
Orientation Presentation Liikkeen kaikki ajatukset tiivistetysti.
Where are we now? Lontoon luento. Luentosarjan OSA1
Where are we going? (part 1) Ohion luento. Luentosarjan OSA2
Where are we going? (part 2) Ohion luento. Luentosarjan OSA2

Lue Zeitgeist-liikkeen perehdytysopas.

Tutustu kotisivuihin: Zeitgeist-liike suomessa ja The Zeitgeist Movement (kansainvälinen sivusto) sekä tietysti The Venus Project.

 


Ole osa muutosta!
TeamSpeak
Facebook
YouTube
Forum
IRC