Zeitgeist-liikkeen perehdytysvideo
Ajan Henki
Zeitgeist: Moving Forward
Where are we Going luento
Social Pathology
Katso Zeitgeist Addendum
Kuka on Peter Joseph?

Perehdytysopas
 

Yleiset väärinkäsitykset Zeitgeist-liikkeestä 

Väite: "Zeitgeist-liike on huuhaata ja salaliittoteorioita"

Zeitgeist-liike ei ole kiinnostunut ottamaan kantaa salaliittoteorioihin, vaan pyrkii tarkastelemaan niitä yhteiskunnan taustarakenteita, joista myös elitismi siihen liittyvine valtapeleineen kumpuaa.

Kiinnostuksemme kohdistuu pääasiassa varsin konkreettisiin ja selkeästi havaittavissa oleviin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi ihmisten alituisesti kasvavaan räikeään eriarvoisuuteen, luonnonvarojen haaskaukseen täysin kestämättömällä tavalla, järjenvastaiseen ja peruuttamattomaan luonnon saastuttamiseen ja koko elonkehän tasapainon vaarantamiseen sekä vakavaa yhteiskunnallista kriisiä enteilevään, alituisesti kasvavaan rakenteelliseen teknologiseen työttömyyteen.

Pyrkimyksenämme on siis selvittää, mistä yhteiskuntamme ongelmat pohjimmiltaan johtuvat ja samalla pohtia vakavasti sitä, millä tavalla nämä ongelmat voitaisiin ratkaista.

Väite: "Ensimmäinen Zeitgeist-elokuva, Zeitgeist: The Movie on osa liikkeen ideologiaa"

Tämä on väärinymmärrys, joka luultavasti johtuu yhteisestä nimestä. Zeitgeist-liike perustettiin vuoden 2008 loppupuolella Zeitgeist: Addendumin julkaisun jälkeen. Kokeellisen varietee-esityksen pohjalta syntynyt Zeitgeist: The Movie julkaistiin vuonna 2007. Zeitgeist-elokuvat ovat elokuvataiteilija Peter Josephin ohjaamia kriittiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun kannustavia elokuvia. Ainoastaan elokuvasarjan uusin, Zeitgeist: Moving Forward on täysin liikkeen ideologiaa tukeva. Addendum tietysti sisältää myös liikkeen näkemyksiä, siitähän tämä liike sai alkunsa.

Väite: "Arizonassa kuusi ihmistä tappanut Jared Loughner sai vaikutteita Zeitgeist-liikkeestä"

Jared Loughnerilla ei ole koskaan ollut yhteyksiä Zeitgeist-liikkeeseen. Hän oli mitä ilmeisimmin katsonut ensimmäisen, Zeitgeist-liikkeeseen liittymättömän Zeitgeist-elokuvan, jonka on nähnyt myös 200 miljoonaa muuta ihmistä. Onko tämän 200 miljoonan joukossa kenties muitakin murhaajia? Mahdollisesti. Zeitgeist-liike ei kannata väkivaltaa missään muodossa.

Lukemattomat ihmiset tuntevat pahaa oloa ja ahdistusta nyky-yhteiskunnan tilasta, mutteivät osaa selittää, mistä tuo paha olo kumpuaa, koska eivät ymmärrä, mistä maailmamme suuret epäkohdat johtuvat. Olisi absurdia väittää, että Zeitgeist-liike ajaisi ihmisiä väkivaltaisiin veritekoihin vain siksi, että se pukee noiden ongelmien syyt sanoiksi. Ennemminkin voisi väittää, että vaikutus on ainakin useimmilla päinvastaisesti mieltä rauhoittava, kun pitkään ympärillä havaituille ongelmille vihdoin löytyy mahdollinen syy ja selitys.

Jos jotakin, niin ennen kaikkea Zeitgeist-liikkeen ajatukset auttavat kanavoimaan tuota pahaa oloa positiivisella tavalla ongelmien rakentavaan käsittelemiseen sen sijaan, että tuo paha olo maailman tilasta purkaantuisi hallitsemattomalla ja traagisella tavalla.

Väite: "Zeitgeist-liike on lahko"

Lahkolle on ominaista, että jäsenet pysyvät omissa oloissaan, eikä ulkopuolisia oteta lahkon toimintaan mukaan. Zeitgeist-liikkeen toiminta on taas kaikille avointa, jokainen voi tulla kokouksiin mukaan ja osallistua esim. keskusteluihin liikkeen foorumeilla, eikä kriittisesti suhtautuvia katsota vinoon vaan kuunnellaan. Zeitgeist-liike ei kohdista minkäänlaista pakkovaltaa jäseniinsä tai kehenkään muuhunkaan.  

Väite: "Zeitgeist-liike ajaa yhteiskuntaa, jossa tietokoneet johtavat yhteiskuntaa ja tavallisilla ihmisillä ei ole päätäntävaltaa"

Resurssipohjaisessa taloudessa tietokoneet avustavat ihmisiä päätöksenteossa, aivan kuten nykypäivänäkin. RBE:ssä jokainen halukas voi vaikuttaa päätöksentekoon sikäli, kun ymmärrystä asioista löytyy, koska RBE:ssä ei vaikuttajien määrää rajoiteta, kuten nykypolitiikassa.  

Resurssipohjaisen talouden mallissa kuka tahansa voi esittää ideoita, suunnitelmia ja ehdotuksia, jonka jälkeen ne ideat laitetaan testiin tietokoneiden avulla. Kaikki päätöksenteko pohjautuisi tieteelliseen menetelmään eli pyrkimyksenä on löytää paras ratkaisu tieteen avulla. Ratkaisuihin ei siis päädytä mielipiteiden tai kustannustehokkuuden sanelemina kuten nykypäivänä tehdään.

Väite: "Zeitgeist-liikkeen ajatukset ovat utopistisia"

Mikään ei ole utopistisempaa kuin se, että kuvitellaan lisääntyvän kulutuksen ja jatkuvan talouskasvun olevan jollain tapaa kestävä yhtälö tällä maapallolla. Maapallolla on tietyt, rajalliset luonnonvarat, joita tulisi hyödyntää säästeliäästi ja strategisesti. Sitä ei tällä hetkellä tehdä ja ellei jonkinlaista suurta muutosta tähän tapahdu, on utopiaa ajatella lopputuloksen olevan kaunista katsottavaa.

Zeitgeist-liikkeen ratkaisumallit eivät ole utopistisia. Emme oleta ratkaisuehdotustemme olevan täydellisiä. Epäkohtia on kaikissa yhteiskunnissa, mutta tässä maailmassa jossa nyt elämme, eivät toteudu ihmisarvoinen elämä, empatia, tasa-arvo tai kestävä kehitys. Yhteiskuntamme epäkohtien ratkaisemista tulee ajatella rationaalisista ja tieteellisistä näkökulmista sen sijaan, että annamme rahan hämärtää käsitystämme siitä mistä ihmisyydessä on oikeasti kysymys.

 


Ole osa muutosta!
TeamSpeak
Facebook
YouTube
Forum
IRC